Varaa majoitus

Henkilötietolain & GDPR TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä
  • Harjun Portti Oy, Tuunaansaarentie 2, 58450 Punkaharju. Yhteyshenkilö Markus Kaskinen, markus@harjunportti.fi, yhteydenotot tietosuojaan liittyen ainoastaan sähköpostise.
 2. Rekisterien nimet: Matkailukeskus Harjun Portin asiakasrekisteri (majoitus), välinevuokraamon asiakasrekisteri (välinevuokraukset)
 3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: Asiakasrekisterissä olevien tietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen Matkailukeskus Harjun Porttiin. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen. Tietoja kerätään seuraaviin käyttötarkoituksiin:asiakaspalvelun kehittäminen, maksaminen, maksujen valvonta ja perintä, majoitusvarausten hoitaminen, asiakassuhteen hoitaminen, välinevuokraamo asiakkuuden hoitaminen.
 4. Rekisterien käyttötarkoitukset
  1. asiakaspalvelun kehittäminen
  2. maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
  3. majoitusvarausten hoitaminen
  4. asiakassuhteen hoitaminen
  5. Harjun Portin suoramarkkinointi (sähköpostikirjeet) ja muu markkinointi.Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä hänen tietojaan suoramarkkinointiin. Kiellon voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen markus@harjunportti.fi tai poistaa itsensä postituslistalta uutiskirjeen mukana tulevasta linkistä.
 5. Käsiteltävät henkilötiedot:
  Sähköpostikirjeissa ja suoramarkkinoinnissa: Etunimi, sukunimi, sähköposti
  Majoitustoiminnoissa/majoitusasiakkuudet: Etunimi, sukunimi, sähköposti, syntymäaika, kansalaisuus, varauksia koskevat tiedot, asiakkaan maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot, tiedot palvelujen käytöstä ja ostoista.
  Välinevuokraamossa: Etunimi, sukunimi, sähköposti,osoite. Asiakkaan maksutapatiedot.
 6. Tietojen luovuttaminen
  Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella
 7. Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle ja turvallisuus
  Majoitusasiakkuusrekisterin tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Majoitusrekisterimme on alan johtava MEWS Systems, jonka turvallisuuskäytänteistä voit lukea heidän sivuiltaan täältä.
  Harjun Portti käyttää uutiskirjeiden lähettämisessä Yhdysvalloissa sijaitsevaa sähköpostitusohjelmaa, jonne syötetään asiakkaiden ilmoittamat sähköpostit.
  Välinevuokraamon verkkokauppana ja varausjärjestelmänä käytämme Rentlen järjestelmää, joka toimii tietojen prosessoijana. Asiakastiedot ovat Rentlen kautta tallennettu Googlen palvelemille Hollantiin.
 8. Tietojen säilytysaika
  Tietoja säilytetään asiakasrekisterissä 6 vuoden ajan, jonka jälkeen asiakasuhde katsotaan päättyneeksi ja Harjun Portti poistaa asiakastiedot kerran vuoteen.
 9. Tietojen poisto
  Sinulla on oikeus saada tietosi poistettua asiakasrekisteristämme, mikäli meillä ei ole perusteltua syytä ylläpitää tietojasi jäjestelmässämme. Ota yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.
toteutus Mainostoimisto AdBar